Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014
Αρχική Σελίδα Κατάρτιση Ειδικότητες Εκπαιδευτές Πρακτική Άσκηση Πιστοποίηση Leonardo da Vinci Ανακοινώσεις Προσωπικό Επικοινωνία Το Ι.Ε.Κ. μας Photo Gallery
Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, το Ι.Ε.Κ. θα παραμείνει κλειστό.
Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014
Προς όλους τους υποψηφίους των εξετάσεων πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ

Ελέγχετε το site του ΕΟΠΠΕΠ (www.eoppep.gr): ανεβαίνουν τακτικά ανακοινώσεις.
Ενημερωθείτε εγκαίρως για το πότε και που δίνετε τις εξετάσεις πιστοποίησης της ειδικότητάς σας.
Διαβάστε τις οδηγίες προς τους υποψηφίους, στις οποίες αναφέρονται επιπλέον τα υλικά που χρειάζεστε.

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014
Έναρξη Κατάρτισης Εξαμήνου 2014Β - Δ.Ι.Ε.Κ. Χαλκιδικής

Τα μαθήματα ξεκινούν την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στις 15:00.
Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι όλων των ειδικοτήτων να προσέλθουν στο χώρο του Ι.Ε.Κ..
Πέμπτη, 09 Οκτωβρίου 2014
Οδηγίες για τους υποψήφιους στις Εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ

Η κατανομή των υποψηφίων ονομαστικά ανά Ειδικότητα και Εξεταστικό Κέντρο θα δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Για αναλυτικές οδηγίες προς τους υποψήφιους στις εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ, πατήστε εδώ.

Τρίτη, 07 Οκτωβρίου 2014
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ 2014

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1ης περιόδου 2014.
Στις εξετάσεις θα λάβουν μέρος 15.410 υποψήφιοι, οι οποίοι θα εξεταστούν στο Θεωρητικό Μέρος 139 ειδικοτήτων και στο Πρακτικό Μέρος 130 ειδικοτήτων.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σε 13 Εξεταστικά Κέντρα που θα λειτουργήσουν σε 10 διοικητικές περιφέρειες της χώρας.
Το Θεωρητικό Μέρος θα διεξαχθεί από το Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2014 έως και την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014.
Η εξέταση διαρκεί τρεις (3) ώρες και ως ώρα έναρξης της διαδικασίας ορίζεται η 10:30 πρωινή. Οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στα Εξεταστικά Κέντρα μια (1) ώρα πριν από την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας.

ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ πατήστε εδώ.
ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ πατήστε εδώ.

Το Πρακτικό Μέρος θα διεξαχθεί τις απογευματινές ώρες. Η διάρκεια της εξέτασης κυμαίνεται από δύο (2) έως και πέντε (5) ώρες ανάλογα με την ειδικότητα.
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ πατήστε εδώ.
Ως ώρα έναρξης της διαδικασίας ορίζεται η 16:00 απογευματινή. Για το Αναλυτικό πρόγραμμα του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση.
Παρασκευή, 03 Οκτωβρίου 2014
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2014-2015

Πατήστε εδώ για να δείτε τους πίνακες.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και στα κατά τόπους Δημόσια ΙΕΚ.

Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριμένες.
Πιο συγκεκριμένα, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενισταμένου, κλπ.


Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται με εταιρεία ταχυμεταφορών, εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, στην διεύθυνση Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα, (τηλ. 213 131 4552, 2ος Όροφος Κεντρική Γραμματεία), υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων.

Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση αποστολής ενστάσεων με εταιρεία ταχυμεταφορών, ως τελική ημερομηνία λήψης λογίζεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση ή την ένσταση του υποψηφίου. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, οι ενστάσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.
Παρασκευή, 03 Οκτωβρίου 2014
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ι.Ε.Κ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Από τη Δευτέρα 06/10/2014, η γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. Χαλκιδικής θα λειτουργεί για το κοινό: 13:00-19:00.
Εξάμηνο 2014Β
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Δ.Ι.Ε.Κ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2014Β

Κατά το φθινοπωρινό εξάμηνο 2014-2015, στο Δ.Ι.Ε.Κ. Χαλκιδικής θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες σε α΄εξάμηνο:
  • Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης
  • Βοηθός Φυσικοθεραπείας
  • Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης & Μακιγιάζ
Λόγω μη συμπλήρωσης του ανώτερου επιτρεπτού ορίου θέσεων, δεχόμαστε αιτήσεις εγγραφής κι από άτομα που δεν έχουν κάνει ηλεκτρονική αίτηση.
Παρακαλώ, όποιος ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει ΑΜΕΣΑ με το Ι.Ε.Κ., στο τηλέφωνο: 23710 23995.

Επιπλέον, στο Δ.Ι.Ε.Κ. θα λειτουργήσουν οι ακόλουθες ειδικότητες:
  • Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου - γ΄εξάμηνο
  • Βοηθός Φυσικοθεραπείας - γ΄εξάμηνο
  • Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης - γ΄εξάμηνο
Η φοίτηση είναι χωρίς δίδακτρα.