Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018
Αρχική Σελίδα Κατάρτιση Ειδικότητες Εκπαιδευτές Πρακτική Άσκηση Πιστοποίηση Leonardo da Vinci Ανακοινώσεις Προσωπικό Επικοινωνία Το Ι.Ε.Κ. μας Photo Gallery Moodle Open eClass

Leonardo da Vinci 2013 - Δ.Ι.Ε.Κ. Χαλκιδικής

Στα πλαίσια του Προγράμματος Δια βίου Μάθηση και ειδικότερα του τομεακού Ευρωπαϊκού Προγράμματος Leonardo da Vinci 2013, το Δ.Ι.Ε.Κ. Χαλκιδικής συμμετείχε με το σχέδιο κινητικότητας «Νεανική Επιχειρηματικότητα και Τεχνικές Βαφής Μαλλιών του Μέλλοντος 3D και Deconstruction» που αφορούσε 15 καταρτιζόμενους αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ειδικότητας «Κομμωτής - Τεχνικός Περιποίησης Κόμης» Δ’ εξαμήνου κι έναν συνοδό. Το πρόγραμμα κινητικότητας, διάρκειας 2 εβδομάδων, εγκρίθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και πραγματοποιήθηκε από 16/03/2014 έως 29/03/2014.
Η χώρα υποδοχής ήταν η Κύπρος και συγκεκριμένα η πόλη Λεμεσός και φορέας υποδοχής το «RCI-Εκπαιδευτικό Ερευνητικό και Συμβουλευτικό Ινστιτούτο» - «RCI-Educational Research and Consultancy Institute», ένα καταξιωμένο Ινστιτούτο με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στην οργάνωση ευρωπαϊκών προγραμμάτων κινητικότητας στα πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος ήταν: Τα αποτελέσματα μέσα από τις δραστηριότητες κατάρτισης και επιμόρφωσης των συμμετεχόντων ήταν τα ακόλουθα:
Δείτε τις φωτογραφίες του προγράμματος εδώ


Για Πληροφορίες σχετικά με πρόγραμμα Leonardo da Vinci: Ι.Κ.Υ.-Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Φυλλάδιο Leonardo da Vinci