Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018
Αρχική Σελίδα Κατάρτιση Ειδικότητες Εκπαιδευτές Πρακτική Άσκηση Πιστοποίηση Leonardo da Vinci Ανακοινώσεις Προσωπικό Επικοινωνία Το Ι.Ε.Κ. μας Photo Gallery Moodle Open eClass

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Η διάρκεια φοίτησης της ειδικότητας "Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης" είναι 2 έτη (4 εξάμηνα). Για την περάτωση κάθε εξαμήνου, πρέπει να συμπληρωθούν 300 ώρες κατάρτισης, οι οποίες πραγματοποιούνται σε 12-15 εβδομάδες. Ενδεικτικά, για 20 ώρες/εβδομάδα, χρειάζονται 15 εβδομάδες. Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική, διαρκεί 1 εξάμηνο και μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά το δ΄ εξάμηνο ή και κατά τη διάρκεια του γ΄ και δ΄ εξαμήνου.
Δυνατότητα εγγραφής στη συγκεκριμένη ειδικότητα έχουν οι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου.
Οι καταρτιζόμενοι αποκτούν υψηλή κατάρτιση και εξειδίκευση μέσω των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, τα οποία διεξάγονται σε αίθουσες σχολείου, καθώς και στο άρτια εξοπλισμένο και σύγχρονο εργαστήριο Κομμωτικής. Οι απόφοιτοι είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας μέσα από την κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων και τη διεύρυνση των επαγγελματικών τους προοπτικών στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης. Τα μαθήματα γίνονται από εκπαιδευτές με τα απαιτούμενα προσόντα και επαγγελματική εμπειρία στο αντίστοιχο αντικείμενο.
Κατά το εξάμηνο 2016Α, στο Ι.Ε.Κ. Χαλκιδικής λειτούργησε η συγκεκριμένη ειδικότητα στο δ΄εξάμηνο.
Κατεβάστε το νέο Πρόγραμμα της ειδικότητας
Κατεβάστε τον παλιό Οδηγό της ειδικότητας "Κομμωτής-Τεχνικός Περιποίησης Κόμης"
Κατεβάστε το παλιό Πρόγραμμα της ειδικότητας "Κομμωτής-Τεχνικός Περιποίησης Κόμης"
Κατεβάστε τα Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης (Κατάλογος Ερωτήσεων) 2016Α της ειδικότητας "Κομμωτής-Τεχνικός Περιποίησης Κόμης"