Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017
Αρχική Σελίδα Κατάρτιση Ειδικότητες Εκπαιδευτές Πρακτική Άσκηση Πιστοποίηση Leonardo da Vinci Ανακοινώσεις Προσωπικό Επικοινωνία Το Ι.Ε.Κ. μας Photo Gallery Moodle
Δευτέρα, 03 Οκτωβρίου 2016
Πληρωμές Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ & ΣΕΚ

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, για τη διαδικασία ολοκλήρωσης των πληρωμών Εκπαιδευτών που κάλυψαν τις ανάγκες των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης & Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά την περίοδο 17/03/2016 έως και 30/06/2016.
Για πληροφορίες πατήστε εδώ.
Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016
Προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων ωρομισθίων εκπαιδευτών για ΔΙΕΚ/ΔΣΕΚ

Οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων ωρομισθίων εκπαιδευτών για ΔΙΕΚ-ΔΣΕΚ θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του συστήματος υποδοχής αιτήσεων (https://mis.inedivim.gr/).

Διευκρινίσεις σχετικά με την παρακολούθηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και τους δικαιούχους να συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης ββ) του άρθρου 67 του Ν. 4386/2016.
Για πληροφορίες πατήστε εδώ.
1η Περίοδος 2016
Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου 2016

Ηλεκτρονική Δήλωση Εξεταστικού Κέντρου και Ημερομηνίας Εξετάσεων
Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου 2016.
Για πληροφορίες πατήστε εδώ.
Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016
Υποβολή Δικαιολογητικών για Υποψήφιους Εκπαιδευτές

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υποψηφίων εκπαιδευτών λήγει τη Δευτέρα 19/09/2016 και ώρα: 16:00. Μπορείτε να καταθέτετε την εκτυπωμένη αίτηση και τα δικαιολογητικά σας στο ΙΕΚ μας (εφόσον το έχετε δηλώσει ως ΙΕΚ υποβολής φακέλου) από Δευτέρα 19/09/2016 έως 21/09/2016, ώρες 13:00-18:00.
Δευτέρα, 05 Σεπτεμβρίου 2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΕΚ), ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΣΕΚ), ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016β & ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017α.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου των Δημοσίων ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ που αφορά στην πρόσληψη των εκπαιδευτών, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση Ωρομισθίων Εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) για τα εξάμηνα 2016Β και 2017Α.
Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται από την 05η/09/2016 και ώρα 16.00 έως και την 19η/09/2016 και ώρα 16.00.
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση https://mis.inedivim.gr/, όπου μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι, στο πλαίσιο βελτίωσης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και πρόσληψης εκπαιδευτών, αναβαθμίστηκε η μηχανογραφική υποδομή του Ιδρύματος. Το συγκεκριμένο σύστημα ηλεκτρονικών αιτήσεων λειτουργεί για πρώτη φορά και ως εκ τούτου δεν ισχύουν οι λογαριασμοί χρηστών από προηγούμενες ηλεκτρονικές αιτήσεις. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές πρέπει να προχωρήσουν στην εγγραφή τους στο σύστημα επιλέγοντας τον σύνδεσμο Εγγραφή ως νέος χρήστης.
Η προθεσμία κατάθεσης φακέλου δικαιολογητικών* ορίζεται από την 19η/09/2016 έως 21η/09/2016 κατά τις ώρες που θα ορίζονται με ανακοίνωση από τα κατά τόπους Δ.Ι.Ε.Κ- Δ.Σ.Ε.Κ.
*Τα δικαιολογητικά δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα, σύμφωνα με το Ν.4250/2014.
Πληροφορίες που αφορούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, στην υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, θα δίνονται στα τηλέφωνα: 2131314530, 2131314540, 2131314541, 2131314542, 2131314545, (10.00 – 15.00 εργάσιμες ημέρες). Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ.
Παρασκευή, 02 Σεπτεμβρίου 2016
Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ)

Για να ενημερωθείτε για τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα ΔΙΕΚ και στις ΔΣΕΚ, πατήστε εδώ.
Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2016
Αποπληρωμή δεδουλευμένων και οικονομικών εκκρεμοτήτων Δ.Ι.ΕΚ/Δ.Σ.ΕΚ

Η Διοίκηση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ενημερώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η καταβολή των αντιστοίχων κονδυλίων προς τους προμηθευτές και εκπαιδευτές που καλύπτουν τις ανάγκες Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης/Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, ήτοι θα καλυφθούν η πληρωμή φόρου Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αμοιβών Τρίτων για τους εκπαιδευτές των Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.ΕΚ., οι πληρωμές προμηθευτών μέχρι τον Σεπτέμβριο οικονομικού έτους 2015 και οι πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών Ι.Κ.Α για τους εκπαιδευτές των Δ.Ι.Ε.Κ. / Δ.Σ.ΕΚ.
Παρακαλούνται όσοι προμηθευτές έχουν εκκρεμότητες, να προσκομίσουν άμεσα φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και τραπεζικό λογαριασμό προκειμένου να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό όλες οι πληρωμές.
Για περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα: 213 131 4591, 213 1314449.
Για περισσότερες πληροφορίες και το δελτίο τύπου, πατήστε εδώ.
Δευτέρα, 09 Μαΐου 2016
2η Ενημέρωση σχετικά με την πληρωμή οικονομικών εκκρεμοτήτων Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.Ε.Κ.

Η Διοίκηση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ενημερώνει ότι όλες οι οφειλές προς εκπαιδευτές των Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.Ε.Κ., με Ι.Κ.Α. και Α.Ε.Δ., για την περίοδο μέχρι την 31η/12/2015, έχουν εξοφληθεί και τα αντίστοιχα ποσά θα είναι από αύριο (10.05.2016) διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας και την Τετάρτη πρωί σε περίπτωση άλλων Τραπεζών.
Η εξόφληση των εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.Ε.Κ. με Τ.Π.Υ. και των προμηθευτών για την ίδια περίοδο αναφοράς (Νοε-Δεκ 2015), καθώς και των προμηθευτών με τιμολόγια μέχρι 30.06.2015, βρίσκεται σε εξέλιξη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτές με Τ.Π.Υ. έχουν ακόμα εκκρεμότητες, να αποστείλουν άμεσα: (1) φορολογική ενημερότητα σε ισχύ, (2) ασφαλιστική ενημερότητα, (3) αριθμό IBAN τραπεζικού λογαριασμού, καθώς και ονοματεπώνυμο δικαιούχου λογαριασμού, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι πληρωμές τους.
Τα ανωτέρω τρία (3) έγγραφα μπορούν να αποσταλούν μέσω: e-mail: oediek@inedivim.gr ή μέσω Fax: 213 131 4610
Όσον αφορά το εκπαιδευτικό έργο της περιόδου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2016, γίνονται προσπάθειες σε συνεργασία με το ΥΠΠΕΘ, για τη συντομότερη δυνατή αποπληρωμή εκπαιδευτών και προμηθευτών.
Για πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Τράπεζα θεμάτων εκπαιδευτών ενηλίκων

Σας ενημερώνουμε ότι δημιουργήθηκε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Τράπεζα Θεμάτων» ως ένα μέσο προετοιμασίας για τη συμμετοχή των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης στις εξετάσεις πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής τους Επάρκειας.
H «Τράπεζα Θεμάτων» διατίθεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους και αποτελεί μία από τις δράσεις της εγκεκριμένης Πράξης με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ».
Για να κατεβάσετε την Τράπεζα Θεμάτων πατήστε εδώ.

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης κατ’ εφαρμογήν της υπ΄ αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 της Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012).
Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.