Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018
Αρχική Σελίδα Κατάρτιση Ειδικότητες Εκπαιδευτές Πρακτική Άσκηση Πιστοποίηση Leonardo da Vinci Ανακοινώσεις Προσωπικό Επικοινωνία Το Ι.Ε.Κ. μας Photo Gallery Moodle Open eClass

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
(Μετονομάστηκε σε ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ)

Η διάρκεια φοίτησης της ειδικότητας "Νοσηλευτικής Τραυματολογίας" ήταν 2 έτη (4 εξάμηνα). Δυνατότητα εγγραφής στη συγκεκριμένη ειδικότητα είχαν οι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου. Επιπλέον, οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. Νοσηλευτικής, είχαν τη δυνατότητα εγγραφής απευθείας στο Γ' εξάμηνο.
Οι καταρτιζόμενοι απέκτησαν υψηλή κατάρτιση και εξειδίκευση μέσω των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, τα οποία διεξάγονταν σε αίθουσες σχολείου, καθώς και στο Δημόσιο Νοσοκομείο Χαλκιδικής. Οι απόφοιτοι είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας μέσα από την κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων και τη διεύρυνση των επαγγελματικών τους προοπτικών στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης. Τα μαθήματα γίνονταν από εκπαιδευτές με τα απαιτούμενα προσόντα και επαγγελματική εμπειρία στο αντίστοιχο αντικείμενο.
Το εξάμηνο 2013Α, στο Ι.Ε.Κ. Χαλκιδικής λειτούργησε η συγκεκριμένη ειδικότητα στο Δ΄εξάμηνο.
Ο Επαγγελματικός τίτλος Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος των κατόχων πτυχίων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ειδικοτήτων Νοσηλευτικής είναι: Βοηθός Νοσηλευτή-τριας.


ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΙΕΚ.

Κατεβάστε τον Οδηγό της ειδικότητας "Νοσηλευτικής Τραυματολογίας"
Κατεβάστε το Πρόγραμμα της ειδικότητας "Νοσηλευτικής Τραυματολογίας"
Κατεβάστε τα Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης (Κατάλογος Ερωτήσεων) 2016Α της ειδικότητας "Νοσηλευτικής Τραυματολογίας"


ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΣΤΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΦΕΚ 165/Α’/24-07-01 Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 210
Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης των ειδικοτήτων Νοσηλευτικής Τραυματολογίας, Νοσηλευτικής Χειρουργείου, … των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), …, καθώς και καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης της άδειας ασκήσεως των ανωτέρω επαγγελμάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΦΕΚ 165/Α’/24-07-01: η Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.
    Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος για Αποφοίτους Ι.Ε.Κ. (άρθρο 3)
  1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. (μετά την Πιστοποίηση) ΚΑΙ
    • 3μηνη Υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση (μετά την Πιστοποίηση, μέσω Δημοσίων / Ιδιωτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων) Ή
    • 6μηνη Προαιρετική Πρακτική Άσκηση (πριν την Πιστοποίηση, μέσω Δ.Ι.Ε.Κ.).
Επαγγελματικός Τίτλος (άρθρο 4)
Επαγγελματικός τίτλος Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος των κατόχων πτυχίων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ειδικοτήτων Νοσηλευτικής: Βοηθός Νοσηλευτή-τριας
ΦΕΚ 1082/Β’/14-8-01
Σύμφωνα με την Αριθ. Υ7β/οικ 4756/9-8-01 Υπουργική Απόφαση «Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Βοηθών Νοσηλευτών», άρθρο 2, η Πρακτική Άσκηση αποφοίτων νοσηλευτικών ειδικοτήτων θα πραγματοποιείται σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. Η Προαιρετική Πρακτική Άσκηση θεωρείται: αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.
Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή
Υπεύθυνη Υπηρεσία: Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής
Πόλη: Πολύγυρος, Διεύθυνση: Διοικητήριο
Τηλέφωνα: 23713 51232-3, FAX: 23713 51334

Αποκλειστικοί Αδελφοί Νοσοκόμοι
Για την έκδοση άδειας εργασίας Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων, προϋπόθεση η άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή-τριας ή Βοηθού Νοσηλευτή-τριας (Φ.Ε.Κ. 1175/10-04-2012). Αρμόδια Υπηρεσία είναι το Ι.Κ.Α.

Κατεβάστε την Παρουσίαση σχετικά με την Πρακτική στις Νοσηλευτικές ειδικότητες