Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018
Αρχική Σελίδα Κατάρτιση Ειδικότητες Εκπαιδευτές Πρακτική Άσκηση Πιστοποίηση Leonardo da Vinci Ανακοινώσεις Προσωπικό Επικοινωνία Το Ι.Ε.Κ. μας Photo Gallery Moodle Open eClass

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Η διάρκεια φοίτησης της ειδικότητας "Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου" είναι 2 έτη (4 εξάμηνα). Για την περάτωση κάθε εξαμήνου, πρέπει να συμπληρωθούν 300 ώρες κατάρτισης, οι οποίες πραγματοποιούνται σε 12-15 εβδομάδες. Ενδεικτικά, για 20 ώρες/εβδομάδα, χρειάζονται 15 εβδομάδες. Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική, διαρκεί 960 ώρες και μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά το δ΄ εξάμηνο ή και κατά τη διάρκεια του γ΄ και δ΄ εξαμήνου.
Δυνατότητα εγγραφής στη συγκεκριμένη ειδικότητα έχουν οι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου.
Οι καταρτιζόμενοι αποκτούν υψηλή κατάρτιση και εξειδίκευση μέσω των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, τα οποία διεξάγονται στο Δημόσιο Νοσοκομείο Χαλκιδικής. Οι απόφοιτοι είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας μέσα από την κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων και τη διεύρυνση των επαγγελματικών τους προοπτικών στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης. Τα μαθήματα γίνονται από εκπαιδευτές με τα απαιτούμενα προσόντα και επαγγελματική εμπειρία στο αντίστοιχο αντικείμενο.
Το εξάμηνο 2015Α, στο Ι.Ε.Κ. Χαλκιδικής λειτούργησε η συγκεκριμένη ειδικότητα στο δ΄εξάμηνο.
Ο Επαγγελματικός τίτλος Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος των κατόχων πτυχίων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ειδικοτήτων Νοσηλευτικής είναι: Βοηθός Νοσηλευτή-τριας.

Κατεβάστε το Πρόγραμμα του δ΄εξαμήνου
Κατεβάστε το Όριο Απουσιών του δ΄εξαμήνου
Κατεβάστε το νέο Πρόγραμμα της ειδικότητας
Κατεβάστε τον παλιό Οδηγό της ειδικότητας "Νοσηλευτικής Χειρουργείου"
Κατεβάστε το παλιό Πρόγραμμα της ειδικότητας "Νοσηλευτικής Χειρουργείου"
Κατεβάστε τα Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης (Κατάλογος Ερωτήσεων) 2016Α της ειδικότητας "Νοσηλευτικής Χειρουργείου"