Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018
Αρχική Σελίδα Κατάρτιση Ειδικότητες Εκπαιδευτές Πρακτική Άσκηση Πιστοποίηση Leonardo da Vinci Ανακοινώσεις Προσωπικό Επικοινωνία Το Ι.Ε.Κ. μας Photo Gallery Moodle Open eClass

ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Η διάρκεια φοίτησης της ειδικότητας "Βοηθός Φαρμακείου" είναι 2 έτη (4 εξάμηνα). Για την περάτωση κάθε εξαμήνου, πρέπει να συμπληρωθούν 300 ώρες κατάρτισης, οι οποίες πραγματοποιούνται σε 12-15 εβδομάδες. Ενδεικτικά, για 20 ώρες/εβδομάδα, χρειάζονται 15 εβδομάδες. Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική, διαρκεί 1 εξάμηνο και μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά το δ΄ εξάμηνο ή και κατά τη διάρκεια του γ΄ και δ΄ εξαμήνου.
Δυνατότητα εγγραφής στη συγκεκριμένη ειδικότητα έχουν οι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου.
Οι καταρτιζόμενοι αποκτούν υψηλή κατάρτιση και εξειδίκευση μέσω των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, τα οποία διεξάγονται σε αίθουσες σχολείου, καθώς και σε εξοπλισμένο εργαστήριο. Οι απόφοιτοι είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας μέσα από την κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων και τη διεύρυνση των επαγγελματικών τους προοπτικών στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης. Τα μαθήματα γίνονται από εκπαιδευτές με τα απαιτούμενα προσόντα και επαγγελματική εμπειρία στο αντίστοιχο αντικείμενο.
Κατά το εξάμηνο 2016Β, στο Ι.Ε.Κ. Χαλκιδικής λειτουργεί η συγκεκριμένη ειδικότητα στο α΄εξάμηνο.
Κατεβάστε το νέο Πρόγραμμα της ειδικότητας
Κατεβάστε τον παλιό Οδηγό της ειδικότητας "Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών και Καλλυντικών Προϊόντων"
Κατεβάστε το παλιό Πρόγραμμα της ειδικότητας "Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων"
Κατεβάστε τα Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης (Κατάλογος Ερωτήσεων) 2016Α της ειδικότητας "Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών και Καλλυντικών Προϊόντων"