Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018
Αρχική Σελίδα Κατάρτιση Ειδικότητες Εκπαιδευτές Πρακτική Άσκηση Πιστοποίηση Leonardo da Vinci Ανακοινώσεις Προσωπικό Επικοινωνία Το Ι.Ε.Κ. μας Photo Gallery Moodle Open eClass

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
(με το νέο κανονισμό σπουδών)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Για τους καταρτιζόμενους που πραγματοποίησαν έναρξη της ειδικότητάς τους από το 2013Β και μετά (από 01 Οκτωβρίου 2013), η πρακτική άσκηση είναι πλέον υποχρεωτική.
Η εξάμηνη πρακτική άσκηση έχει διάρκει 960 ώρες και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και τέταρτου εξαμήνου φοίτησης ή μετά τη λήξη των τεσσάρων εξαμήνων κατάρτισης.
Η περίοδος Πρακτικής Άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενη ή και τμηματική χωρίς όμως να υπερβαίνει χρονικά το ένα (1) ημερολογιακό έτος.
Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) και δεκάτη πέμπτη (15) κάθε μήνα.
Το ωράριο Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται στις έξι (6) έως οκτώ (8) ώρες ημερησίως, πρωί ή απόγευμα, πέντε (5) μέρες εβδομαδιαίως. Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις επίσημες αργίες.
Κάθε ασκούμενος τηρεί βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, το οποίο διατίθεται από το Ι.Ε.Κ.
Κάθε καταρτιζόμενος που επιθυμεί να ξεκινήσει Πρακτική Άσκηση, υποβάλει στο Ι.Ε.Κ. (τουλάχιστον 5 μέρες πριν από την έναρξη της Πρακτικής) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Μετά την περάτωση ή διακοπή της Πρακτικής Άσκησης, ο καταρτιζόμενος οφείλει να φέρει στο ΙΕΚ το Βιβλίο Πρακτικής συμπληρωμένο, καθώς και τη Βεβαίωση Παρουσίας. Για να κατεβάσετε τη Βεβαίωση Παρουσίας πατήστε εδώ.


ΑΠΑΛΛΑΓΗ Ή ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Οι σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην αντίστοιχη ειδικότητα απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν από την υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση. Όσοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια, προσμετρούνται στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης.


Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την εγκύκλιο.