Οι ΠΕΝΤΕ (5) νέες Ειδικότητες της ΣΑΕΚ Πολυγύρου

για εισαγωγή με το  Παράλληλο Μηχανογραφικό Πανελλαδικών Εξετάσεων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Κ5/57206 (29-5-2024) η απόφαση σχετικά με τις «Ειδικότητες Παράλληλου Μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στις Σ.Α.Ε.Κ (πρώην ΙΕΚ). Οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα έχουν επιπρόσθετα την δυνατότητα να υποβάλλουν Παράλληλο Μηχανογραφικό για την εισαγωγή τους στις ΣΑΕΚ.

Η  Ανώτερη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Πολυγύρου  προσφέρει στους υποψήφιους σπουδαστές  που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στη μεταδευτεροβάθμια  βαθμίδα της Επαγγελματικής Κατάρτισης τις παρακάτω  ΠΕΝΤΕ (05) ειδικότητες:

1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ (20 θέσεις)

2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (20 θέσεις)

3.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΝΟΔΟΣ (20 θέσεις)

4. ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (20 θέσεις)

5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ /WEB DESIGNERDEVELOPER /VIDEO GAMES)  (20 θέσεις)

Τις παραπάνω ειδικότητες έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν οι τελειόφοιτοι Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) και Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ).  Η υποβολή του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου θα γίνει κατά την ίδια ακριβώς περίοδο υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (μηχανογραφικού δελτίου πρώτης φάσης). Ο υποψήφιος μπορεί να συμπληρώσει και τα δύο ή ένα από τα δύο μηχανογραφικά.  Τα αποτελέσματα των επιτυχόντων στις Σ.Α.Ε.Κ., θα ανακοινωθούν ταυτόχρονα με αυτά των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και η εγγραφή των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου. Περισσότερες λεπτομέρειες για  την διαδικασία εγγραφής θα ανακοινωθούν από την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης  (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ.) στις επόμενες εβδομάδες

Σε ότι αφορά την διαδικασία εισαγωγής σπουδαστών στην ΣΑΕΚ Πολυγύρου εκτός παράλληλου  μηχανογραφικού δελτίου για την επόμενη χρονιά κατάρτισης (2024-2025) στις παραπάνω ειδικότητες που γίνεται συνήθως από Αύγουστο μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου , θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση σύντομα.

Loading