Υπεύθυνη Δήλωση Εκπαιδευτή

Παρακαλώ να συμπληρωθεί από τους Εκπαιδευτές του Εαρινού Εξαμήνου 2024Α της ΣΑΕΚ Πολυγύρου η Υπεύθυνη Δήλωση Εκπαιδευτή .

Επισημαίνεται ότι  Υ.Δ. θα γίνεται δεκτή μόνο ψηφιακά υπογεγραμμένη (να έχει εκδοθεί μέσω του gov.grή να φέρει πρωτότυπη υπογραφή, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από τα ΚΕΠ.

Επισυνάπτονται η Υπεύθυνη Δήλωση Εκπαιδευτή και Οδηγίες .

Επιπλέον στον σύνδεσμο https://ieklab.sch.gr/dilosi/ θα βρείτε τη νέα Υ.Δ. Ατομικών στοιχείων καθώς και οδηγίες για τη συμπλήρωσή της.

Loading